Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Cookies stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Serwisu pozaschematem.pl.

Administrator

Administratorem Serwisu jest BIM Partners Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
KRS 0000778524, NIP 8992860217, REGON 382917952, działająca pod marką Kursy Poza Schematem. Serwis dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Serwisu.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się pozaschematem.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania z Plików Cookies przez pozaschematem.pl:

 1. SESYJNE: Przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
  Cel: Polepszenie nawigacji na stronie.
 2. STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
  Cel: Przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Serwisu za pośrednictwem Partnera.
 3. ZEWNĘTRZNE: Pliki Cookies od serwisów partnerskich, takich jak Facebook, Google czy Google Analytics.
  Cel: Prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Jeśli nie chcesz, aby witryny przechowywały pliki cookie na Twoim komputerze, możesz je zablokować. Może to jednak uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie niektórych stron lub spowodować wyświetlenie komunikatu z witryny informującego o konieczności zezwolenia na pliki cookie w celu jej wyświetlenia.

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień.

 W programie Google Chrome:

 1. W prawym górnym rogu kliknij trzy kropki Więcej, następnie przejdź do Ustawienia.
 2. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Pliki cookie i inne dane witryn.
 3. Wybierz jedną z tych opcji:
  • „Zezwól na wszystkie pliki cookie”,
  • „Blokuj wszystkie pliki cookie (niezalecane)”,
  • „Blokuj pliki cookie innych firm w trybie incognito”,
  • „Blokuj pliki cookie innych firm”.

 W programie Internet Explorer:

1. Wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
2. Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie czy je zablokować.

 W programie Firefox:

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zablokować zapisywanie ciasteczek.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na stronie i wybierz Informacje o stronie.
 3. W oknie informacji o stronie wybierz panel Uprawnienia.
 4. W sekcji Zapisywanie ciasteczek odznacz funkcję Użyj domyślnych.
 5. Zmień ustawienia na Blokuj.
 6. Zamknij okno informacji o stronie.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

Jakie dane są przetwarzane?

 Serwis pozaschematem.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
 Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.